Professionalisering Teamcoaches

“In de kern verbinden we. In de verschillen voegen we toe” (De Tao van Lu Tzu)

 

Teamcoachen met meer impact
Professionaliseringstraject voor teamcoaches

Wij bieden een ‘doorgaande’ groep die 5 x per jaar samenkomt. Alle deelnemers zijn teamcoach en voelen de behoefte blijvend te professionaliseren. Naast het verfijnen van een eigen coachstijl, is het enorm verhelderend om samen met andere teamcoaches te reflecteren op een gemeenschappelijke ervaring aan de hand van een helder theoretisch kader onder professionele begeleiding van twee senior teamcoaches.

Jouw ambities zijn om steviger worden in je teamcoachrol, om van daaruit excellente begeleiding te bieden bij het ontwikkelen van teamsamenwerking richting een helder geformuleerd teamdoel:

 • vanuit stevigheid en nieuwsgierigheid eigen rol en reacties ervaren in de dynamiek van de verschillende groepsfasen
 • met grotere nauwkeurigheid en inzicht die interventies te kiezen die passen bij de fase waarin het team zich bevindt.
 • leren zicht houden op de onderstroom (beschikbare energie en groepsklimaat) in relatie tot de bovenstroom (rol-doel-context) en interactief
 • teams trainen in effectieve communicatie op groepsniveau, zowel in reflectie op samenwerking als rondom inhoud.
 • teamleden begeleiden bij het ontwikkelen van meer zelfsturing
 • de relatie kunnen leggen met organisatiecultuur en gewenste verandering
 • de vertaling maken van al deze punten naar de eigen werkpraktijk

Dit vraagt van jouw als teamcoach de ontwikkeling van:

 • een stevige, gegronde basishouding; waardoor de teamdynamiek wel ervaren wordt, maar de teamcoach ook steeds de vrijheid houdt om de juiste teaminterventies te kiezen
 • geïntegreerde kennis van groepsprocessen; een helder cognitief kader aangevuld met ervaringsdeskundigheid

Herken je dat je als teamcoach …

 • de neiging hebt om te adviseren als het team onduidelijk blijft in z’n doelen
 • dat veel teams managers hebben die niet in staat zijn helder leiding te geven, waardoor het lastig coachen is
 • er vaak geen tijd en ruimte lijkt te zijn voor teamontwikkeling en onderhoud
 • er veranderprocessen worden ingezet, die zelden worden afgemaakt, wat onveiligheid en frustratie oplevert
 • het in een sfeer van zondebokken moeilijk is om geen partij te worden

Herken je dat de context verandert …..

 • dat de huidige maatschappelijke ontwikkelingen steeds meer zelfsturend vermogen vragen van organisaties, leidinggevenden, medewerkers. En dat de geijkte structuur van kleine teams aangestuurd door teamleiders verdwijnt.

De vraag naar teamcoaches -om deze beweging te faciliteren- neemt toe. Ook van de teamcoaches vraagt dit een heroriëntatie op hun vak.

Download flyer 2018

Zie agenda voor locatie en data

Contact: lottepaans@xs4all.nl