Supervisiegroep Teamcoaches

Opleiding
-
Supervisiegroep / Teamcoaches

"In de kern verbinden we in de verschillen voegen we toe" 


 
Teamcoachen met meer impactProfessionaliseringstraject voor teamcoaches
 
Jouw ambitie ……  is steviger worden in je teamcoachrol, om van daaruit excellente begeleiding te bieden bij het ontwikkelen van teamsamenwerking richting een helder geformuleerd teamdoel:
 • vanuit stevigheid en nieuwsgierigheid eigen rol en reacties ervaren in de dynamiek van de verschillende groepsfasen
 • met grotere nauwkeurigheid en inzicht die interventies te kiezen die passen bij de fase waarin het team zich bevindt
 • leren zicht houden op de onderstroom in relatie tot de bovenstroom en interactie
 • teams trainen in effectieve communicatie op groepsniveau, zowel in reflectie op samenwerking als rondom inhoud
 • teamleden begeleiden bij het ontwikkelen van meer zelfsturing
 • de relatie kunnen leggen met organisatiecultuur en gewenste verandering
 • de vertaling maken van al deze punten naar de eigen werkpraktijk
 
Ik bied …. een groep die 4 x per jaar samenkomt. Met minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers . Alle deelnemers zijn zelf teamcoach(es) – mensen die werkzaam zijn als teamcoach of een teamcoachopleiding hebben afgerond  en zich verder willen professionaliseren. Je kunt je steeds per jaar inschrijven.
 
Herken je als teamcoach dat …
 • je de neiging hebt om te adviseren als het team onduidelijk blijft in z’n doelen
 • veel teams managers hebben die niet in staat zijn helder leiding te geven, waardoor het lastig coachen is
 • er vaak geen tijd en ruimte lijkt te zijn voor teamontwikkeling en onderhoud
 • er veranderprocessen worden ingezet, die zelden worden afgemaakt, wat onveiligheid en frustratie oplevert
 • het in een sfeer van zondebokken moeilijk is om geen partij te worden
 
Herken je dat de context verandert ….. en de huidige maatschappelijke ontwikkelingen steeds meer zelfsturend vermogen vragen van organisaties, leidinggevenden, medewerkers. En dat de geijkte structuur van kleine teams aangestuurd door teamleiders verdwijnt. De vraag naar teamcoaches -om deze beweging te faciliteren- neemt toe. Ook van de teamcoaches vraagt dit een heroriëntatie op hun vak.
 
Dit vraagt van jou als teamcoach …
 • een stevige, gegronde basishouding; waardoor de teamdynamiek wel ervaren wordt, maar je (de teamcoach) ook steeds de jezelf vrij blijft spelen (de vrijheid houdt) om de juiste teaminterventies te kiezen
 • geïntegreerde kennis van groepsprocessen; een helder cognitief kader aangevuld met ervaringsdeskundighei