Wat is SCT?

Systems-Centered® Training
-
Wat is SCT?

"Levende menselijke systemen overleven, ontwikkelen en transformeren via het onderscheiden en integreren van verschillen van simpel tot complex"

(Yvonne Agazarian)
Systems-Centered Training (SCT) is een vorm van systeemdenken, ontwikkeld door dr. Yvonne Agazarian. SCT biedt een praktische, systematische methode met als doel ontwikkeling van menselijke systemen; personen, relaties, groepen, teams, organisaties.
 
SCT geeft aan dat hóe mensen functioneren meer zegt over het systeem waarvan ze deel uitmaken dan over hun persoonlijke eigenschappen; “Het systeem is sterker dan het individu.”  SCT biedt aanknopingspunten om gedrag te begrijpen en te beïnvloeden. Dit biedt inzicht in hoe je bij kan dragen aan je eigen persoonlijke of professionele ontwikkeling in dienst van het systeem waarvan je deel uitmaakt; je ontwikkelt vaardigheden om functionele relaties te bouwen.
 
Voor wie?
 
Systems-Centered Training wordt toegepast bij begeleiding van individuen, paren, gezinnen, groepen en bij het werk in organisaties op alle niveaus.
 
Hoe werkt SCT?
 
Deelnemers van een SCT groep leren hun eigen ervaring waar te nemen en in te brengen op een manier die bijdraagt aan groepsontwikkeling. Deelnemers ontwikkelen zo een gevoel voor het verschil tussen een persoonlijk georiënteerde inbreng en een systeem-gerichte inbreng; person-centered versus systems-centered.
 
Centraal staat ervaringsgericht leren; door te onderzoeken in plaats van te verklaren, leren deelnemers het verschil tussen verstandelijk begrijpen (woorden eerst, dan ervaring) en emotioneel bevatten (ervaring eerst, dan woorden). De integratie van beide leidt tot emotionele intelligentie.
 
Deze vaardigheid om nieuwsgierig te blijven naar eigen en elkaars ervaring draagt bij aan veiligheid, verbinding en vertrouwen. De deelnemers leren bijvoorbeeld hoe ze hun frustratie functioneel kunnen inzetten in geval van een (dreigend) conflict, in plaats van het afreageren of opkroppen van hun boosheid. Persoonlijke ontwikkeling en groepsontwikkeling gaan hierbij hand in hand.
 
Wat is Functioneel subgroepen?
 
Functioneel-Subgroepen is de interactiemethode waarin je binnen SCT wordt getraind. Doel van Functioneel-Subgroepen is het integreren van verschillen, zodat het systeem zich kan blijven ontwikkelen en vernieuwen. Iedereen is een stem voor het systeem en elk verschil is van belang als informatie voor de groep.
 
In SCT-trainingsgroepen werkt niemand alleen, maar altijd binnen een zogenaamde ‘subgroep’. Elke ‘subgroep’ verwoordt en onderzoekt één kant van de zaak of ervaring. De deelnemers kiezen een subgroep die het best aansluit bij hun eigen invalshoek op dat moment. De groep blijft ‘subgroepen’ totdat verschillen in gezichtspunt of ervaring geïntegreerd kunnen worden in de groep als geheel.
 
Ontstaan van SCT en de Theorie van Levende Menselijke Systemen
 
Systems Centered Theory – ontwikkeld door Yvonne M. Agazarian, is een van de belangrijkste ontwikkelingen in groepspsychologie van de afgelopen veertig jaar.
SCT is de Theorie van Levende Menselijke Systemen.