Teamcoaching

Coaching
-
Teamcoaching

"In de communicatie hebben overeenkomsten voorrang boven verschillen"

Een team is vaak een verzameling van mensen zijn die niet werkelijk met elkaar zijn verbonden; die wel hard werken, maar elk hun eigen ding doen, of het voortdurend met elkaar oneens zijn. Dit kan leiden tot gevoelens van onveiligheid en eenzaamheid, terwijl samenwerken in teams ook een geweldige ervaring kan zijn. Er ontstaat dan een cultuur waarin onderlinge verschillende niet leiden tot verwijdering, maar worden ervaren als elkaar aanvullende kwaliteiten. Alle teamleden komen dan tot hun recht en weten zich verbonden om de teamdoelen te realiseren. Teams die dit bereiken weten de frustraties die gepaard gaan met samenwerken om te zetten in productieve energie. Tot tevredenheid van de teamleden zelf maar ook van de manager, bestuurders en de klant.
 
Wat maakt samenwerken de ene keer zo geweldig en de andere keer zo vreselijk?  Wat maakt dat de prestaties in sommige teams ongekend zijn, terwijl andere de middelmaat nooit overstijgen? Groepsdynamiek en hoe we ons daartoe verhouden, bepalen voor een belangrijk deel de resultaten van teams. De mate waarin teams zich ontwikkelen hangt samen met het vermogen van de teamleden om op elkaar aan te sluiten en om te kunnen gaan met verschillen. Bij effectieve samenwerking worden zowel de persoonlijke doelen als de team- en organisatiedoelen behaald en -niet onbelangrijk- is er plezier in het werk. Wanneer de teamleden trouw aan zichzelf blijven en zich verbinden rondom de teamdoelen ontwikkelt het team collectieve intelligentie.
 
In de begeleiding van teams helpen wij de teamleden de bovengenoemde dynamieken bewust te worden door een helder kader voor teamontwikkeling aan te reiken en van daaruit met elkaar het gesprek te voeren rondom vragen als: met welk gedrag creëert het team succes ervaringen en via welke gedragspatronen zet het zichzelf vast? Welke interne en externe voorwaarden zijn noodzakelijk? Zijn doelen en rollen helder? De manier waarop we ons organiseren, is dat helpend? Welke samenwerkingsafspraken kunnen we maken en hoe zorgen we ervoor dat we ons daaraan blijven houden? Welke keuzes zijn er dan te maken om in beweging te komen? Ik nodig de teamleden uit tot zelfonderzoek, het investeren in open communicatie en het verhelderen van doelen en rollen. Door zo dicht mogelijk bij de actualiteit van het team te blijven, kan het geleerde direct worden toegepast in het dagelijks werk.
 
Het gedachtengoed van waaruit wij werken is gestoeld op het systeemdenken (Lerende organisatie, Senge & Systems-Centered Training (SCT), Agazarian). Systeemdenken verlegt de focus van de personen naar aandacht voor relaties tussen mensen en hun onderlinge interactiepatronen. Patronen die samenwerking of verandering in de weg staan, worden zichtbaar. Hierdoor nemen spanningen af en worden conflicten oplosbaar. Er ontstaat ruimte voor de ontwikkeling van medewerkers en team.