Organisatie Coaching

Coaching
-
Organisatie coaching

"Zo dit al waanzin is, dan zit er toch systeem in"

(William Shakespeare)
Een organisatie is meer dan een verzameling processen, procedures en functieomschrijvingen. Het is een levend systeem met een eigen dynamiek en ongeschreven regels.
 
Organisatieontwikkeling betekent verandering en verandering maakt (emotionele) reacties los, zowel op het persoonlijke vlak, als op het niveau van kleine groepen en in de context van de gehele organisatie.  Vandaar dat een strikt rationele benadering van organisatievraagstukken niet volstaat en zelden leidt tot innovatie en beweging.
 
Vanuit een systeemgericht perspectief kan een coach dit bewustzijn op alle lagen van de organisatie vergroten en inzicht en handvatten bieden om professionals in deze processen te ondersteunen.