Supervisie en Intervisie

Opleiding
-
Supervisie en Intervinsie

"Mensen raken niet verstoord door de dingen die gebeuren, maar door de manier waarop ze er naar kijken"

(Epictetes)
Supervisie aan coaches en begeleide intervisie van coaches zijn beide vormen van deskundigheidsbevordering die leiden tot ontwikkeling en groei van jezelf als professional. Centraal staat wat jij tegenkomt bij het begeleiden van cliënten en teams vanuit je coachrol.
 
Supervisie
In gesprek overdenk en doorvoel je eigen werkervaringen. Supervisie geeft zicht op welke situaties problemen voor je opleveren, waar dit mee te maken heeft, welke alternatieven er zijn en wat een logische volgende stap voor je is.
Supervisie kan individueel of in een klein groepje plaatsvinden.
 
Begeleide intervisie
Bij begeleide intervisie vormt de interactie tussen de deelnemers een belangrijke bron van energie en informatie. Met en van elkaar leren onder deskundige begeleiding. Hierbij staat niet het aandragen van oplossingen centraal, maar het diepgaande persoonlijke onderzoek van waaruit ieder van de deelnemers zijn bijdrage levert.