SCT doorgaande groep

Systems-Centered® Training
-
SCT doorgaande groep

"Niets is alleen maar persoonlijk; iedereen vertegenwoordigt een stem voor het systeem"

 
Deze (doorlopende) trainingsgroepen, zijn geschikt voor iedereen die geïnteresseerd is in het leren van Systems Centered® Training (SCT®). De kracht van dit werk ligt in het persoonlijk onderzoek in contact met anderen, waardoor je tevens je begrip van groepsprocessen verdiept. Gewoonlijk geeft deze training ook een impuls aan persoonlijke en professionele ontwikkeling.
 
Centraal staat ‘Functional Subgrouping’, de kernmethode van SCT®. Functional  Subgrouping is een manier van communiceren vanuit empathie en afstemming waarbij de deelnemers worden uitgenodigd het ‘hier en nu’ te beleven en van daaruit te reageren; nieuwsgierigheid en mindfulness worden als basishouding getraind.
 
In dagelijkse interacties zijn we vaak gefocust op meningsverschillen en tegenstellingen, waardoor samenwerking en communicatie gemakkelijk vastlopen. De interactie via ‘Functional Subgrouping’ is gericht is op het onderzoeken van overeenkomsten en het integreren van verschillen. Daardoor word je in staat gesteld om je energie in te zetten voor het ontwikkelen van bevredigende relaties met jezelf en met anderen.
De maandelijkse bijeenkomsten zijn ervaringsgericht, aangevuld met theoretische onderbouwing.
 
Wat leer je?
 
Centraal staat ‘Functional Subgrouping’, de kernmethode van SCT; communicatie vanuit verbinding & mindfulness. Daarnaast leren deelnemers de verschillende fasen van systeemontwikkeling herkennen via de verschillende (overlevings)mechanismen die elke fase oproept. Ook worden de SCT protocollen getraind om de energie vrij te maken voor de ontwikkeling van deelnemers en groep.
 
Vaak raken we gefocust op tegenstellingen, waardoor relaties en samenwerking vastlopen. ‘Functional Subgrouping’ is een vorm van conflicthantering gericht op het onderzoeken van overeenkomsten en het integreren van verschillen in jezelf en met anderen.
 
Waarom een doorgaande groep?
 
Systems-Centered van oorsprong een theorie over systeemontwikkeling. De wijze waarop deelnemers zich SCT eigen maken is door doorlopende beoefening, zodat het van een mentaal concept een geïntegreerde ervaring wordt. Echte verandering vindt alleen plaats als men ook daadwerkelijk ander gedrag oefent, pas dan ontwikkelen zich nieuwe verbindingen in ons brein.
 
Door doorlopend met een relatief vaste groep deelnemers SCT te beoefenen, is de groep in staat vaardigheden te ontwikkelen en zich door de verschillende fasen van ontwikkeling heen te bewegen. Dit is een intensief proces, waarbij de groep steeds nieuwe lagen van ervaring weet aan te boren, een proces wat meerdere jaren doorloopt.
 
Voor wie?
 
Deze SCT groepen zijn geschikt voor iedereen die geïnteresseerd is de werkwijze van Systems Centered Training en nieuwsgierig is naar het leren toepassen van SCT op zichzelf. Het persoonlijk onderzoek in verbinding met anderen, stimuleert tevens persoonlijke ontwikkeling en begrip van groepsdynamica.
Er zijn 3 verschillende doorgaande groepen (zie flyer). In overleg wordt bepaald welke groep het meest geschikt is om bij aan te sluiten.
 
Opbouw, inhoud en tijdsinvestering?
 
De bijeenkomsten zijn ervaringsgericht van opzet, waarbij de deelnemers de methoden van  SCT met elkaar beoefenen onder begeleiding van een  trainer met SCT licentie. Elke bijeenkomst bevat een korte theoretische uiteenzetting en wordt afgesloten met een krachtenveld, waar de groep reflecteert op het werk van de bijeenkomst. Er wordt geen huiswerk meegegeven, wel wordt de deelnemers aangeraden de syllabus regelmatig na te lezen en ook in hun dagelijks leven de methoden en technieken uit te proberen.
 
Indien je het opleidingstraject volgt vanuit SCTRI, kan deze doorgaande groep worden opgevoerd als onderdeel van het officiele opleidings Curiculum.
 
Wie is de trainer?
Lotte Paans (ir) is Licensed SCT-Practitioner, voorzitter van Stichting SCT-Nederland, lid van het Systems-Centered Training® Research Institute in de VS en is werkzaam als opleider, (team)coach, supervisor en therapeut.
 
Hoe gaat de inschrijving?
Inschrijven is per jaar. Aan de start van elke jaar is er gelegenheid in -en uit te stromen. 
Zie agenda voor locatie, data en Flyer SCT DG 2024