Coaching voor leiders (executives)

Coaching
-
Coaching voor managers

"Met een helicopterview ben je voor de werkvloer niet meer waarneembaar"

Van leidinggevenden wordt steeds meer coachend en inspirerend management verwacht, weten wat je medewerkers beweegt, ruimte bieden voor eigen initiatief en tevens de kaders en richting aangeven. Er wordt van je verwacht dat je helder en duidelijk communiceert en transparant bent in je doelen en in je handelen.
 
Je verwacht van medewerkers dat ze meer eigen verantwoordelijkheid gaan nemen, meer samenwerken en de problemen die ze daarbij tegen komen zelf oplossen. Van jou als leidinggevende vraagt dit flexibiliteit ten aanzien van de stijl die je hanteert en de interventies waaruit je kiest.
 
Om steeds adequaat te kunnen bepalen wat wanneer nodig is, is het noodzakelijk om zicht te hebben op de ontwikkelingsfase waarin medewerkers of een team zich bevinden. Dat geeft je houvast om je interventies te bepalen en te onderzoeken wat de verschillende fasen in jou oproepen. Wat verleidt jou zaken persoonlijk op te vatten en uit je rol te vallen? In de coaching worden deze patronen helder en ontwikkel je ruimte in jezelf voor andere (gedrag)keuzes.
 
De coaching voor leiders is voor jou geschikt als je
  • diepgaand wilt reflecteren op je (persoonlijk) functioneren
  • je functioneren wilt optimaliseren in je huidige, gewijzigde of nieuwe functie
  • wilt werken aan het ontwikkelen van alternatieve stijlen van leidinggeven
  • contact wil krijgen met je diepere drijfveren en van hieruit je functie vorm wilt geven
  •  meer eigenaarschap wilt realiseren bij je medewerkers
  • medewerkers  meer teamgericht wilt leren aansluiten
  • steeds emotioneel geraakt wordt of je balans verliest bij vergelijkbare personen of in vergelijkbare situaties.
 
In het intakegesprek wordt je coachvraag opgesteld, die als leidraad dient voor het coachingstraject. Gesprek, oefeningen en eventuele opdrachten vormen de input waarmee je in je dagelijks werk aan de slag gaat. De resultaten koppel je in volgende coachingsgesprekken terug. Tussentijds wordt het traject geëvalueerd en middels driegesprekken kan je leidinggevende betrokken worden.