Jongeren coaching

Coaching
-
Jongeren coaching

"Jongeren hebben het niet makkelijk"

Adolescentie is een leeftijdsfase die gekenmerkt wordt door een versnelde ontwikkeling van zowel het lichaam als het brein, waarin jongeren hun identiteit vorm proberen te geven. Deze belangrijke en turbulente ontplooiing gebeurt tegenwoordig in de context van een digitale wereld met een constante stroom van informatieprikkels. Ze hebben het niet makkelijk. Op basis van de statistieken van het Nederlands Jeugdinstituut kun je stellen dat onze huidige zorg- en onderwijssysteem de jeugd in de steek laat. Ongeveer 80% van de jongeren ervaart prestatiedruk op school en bijna 50% kampt met keuzestress, wat kan leiden tot depressieve gevoelens en/of angst klachten. Daarnaast kunnen jongeren worstelen met sociale media, familiedynamieken, groepsdruk van leeftijdgenoten, relaties en de verbinding met zichzelf. 
Mijn doel als jongerencoach is om jongeren te ondersteunen en vanuit een vertrouwensrelatie zijn of haar eigen kracht en autonomie te laten ontdekken. Met als resultaat dat hij of zij gezonde keuzes leert maken voor de toekomst.
Dan