SCT in organisaties

Systems-Centered® Training
-
SCT in organisaties

SCT en team- en organisatie ontwikkeling

Systems-Centered Training is een innovatieve benadering voor team- en organisatieontwikkeling. Een benadering die werkt als het team en de organisatie bereid zijn te investeren in hun veranderingsproces.
 
De ‘SCT-Fasen van teamontwikkeling’ vormt het gezamenlijke kader van waaruit medewerkers op hun samenwerking leren reflecteren. Elk team begint in de ‘Startfase’ en heeft vaak de ambitie om door te groeien naar de ‘Samenwerkingsfase’. Echter als het teamproces in de ‘Strijdfase’ onvoldoende wordt aangegaan, zal het team niet conflictvaardig worden en geen gezamenlijk gedragen besluiten kunnen nemen.
 
Startfase(M1) > Strijdfase(M2) > Samenwerkingsfase(M3) > Integratiefase(M4)
 
De medewerkers worden getraind in het verminderen van belemmerend gedrag. Daarbij ontwikkelen zij teamvaardigheden rondom communicatie en samenwerking als: doel- en rolverheldering, proces- en communicatieafspraken maken en nakomen, eigenaarschap nemen, feedback geven, omgaan met frustratie en verschillen, besluitvorming.
 
Bij effectieve samenwerking worden zowel de persoonlijke doelen als de team- en organisatiedoelen behaald en -niet onbelangrijk-  er ontstaat plezier in het werk.
 
Door zo dicht mogelijk bij de actualiteit van het team te blijven, kan het geleerde direct worden toegepast in het dagelijks werk.