Opleiding Teamcoaching

Opleiding
-
Opleiding Teamcoaching

“Het juiste woord gebruiken is misschien effectief, maar niets sorteert zoveel effect als een goed getimede pauze”

(Mark Twain)
Vanuit de School voor Coaching verzorg ik de Leergang Teamcoaching. Deze Leergang is bedoeld voor coaches, trainers, leidinggevenden, projectmanagers en consultants die met groepen werken.
 
Je wordt hierbij ook zelf gecoacht in jouw persoonlijke en professionele ontwikkelingsproces tot teamcoach.
 
Deze leergang is bedoeld voor professionals die over voldoende veerkracht en balans beschikken om deze intensieve leergang te volgen. Je bent in staat functioneel feedback te geven en te ontvangen.
 
Door jezelf beter te leren kennen, creëer je in het werken met teams ruimte en vrijheid, voor jezelf en voor de anderen. Je leert te spelen met expliciete en minder expliciete technieken. Je ontwikkelt inzicht in de effecten van gedrag en opvattingen binnen teams. Je ontdekt dat teamprocessen zich volgens voorspelbare patronen voltrekken. Je leert hoe je deze kennis en inzichten kan inzetten om teams op duurzame wijze beter te laten functioneren. Je ontwikkelt lef en het vermogen om teams met complexe problematiek te begeleiden.
 
Voor locatie en data zie www.schoolvoorcoaching.nl