Opleiding,Training & Supervisie

Opleiding

"Wat men moet leren doen, leert men door het te doen"

(Aristoteles)
Voor iedereen die met anderen samenwerkt en op de één of andere manier mensen begeleidt is het van belang zichzelf ook ondersteuning te gunnen en blijvend inspiratie te zoeken. Er is immers ‘geen leren zonder reflecteren’, dus het creëren van een stimulerende omgeving -via opleiding, training of supervisie- waar jij kunt werken aan jouw professionele ontwikkeling is essentieel.