Systems Centered Training

“Alles is onderling afhankelijk, niets bestaat op zichzelf”  (Boeddha-Dharma)

 

Mijn werk is geïnspireerd op de visie en werkwijze van Systems-Centered® Training (SCT®) zoals deze is ontwikkeld door dr. Yvonne Agazarian (te zien hierboven).

SCT biedt een vernieuwende en doeltreffende benadering voor verandering op alle niveaus: in organisaties, teams, groepen en bij individuen.

SCT geeft een helder theoretisch kader en praktische handvatten voor het verbeteren van de communicatie, het omgaan met conflicten en begeleiden van veranderingsprocessen.

Sinds het boek van Senge’s verscheen (1990), De vijfde discipline, is alom erkend dat systeemdenken een belangrijke bijdrage levert aan de manier waarop naar organisaties wordt gekeken. Toch zijn er maar weinig methoden ontwikkeld waarbij systeemdenken in de praktijk kan worden geïmplementeerd. SCT heeft hier praktische en theoretisch onderbouwde werkwijzen voor ontwikkeld, zoals het ‘subgroepen’ en het werken met ‘rol-doel-context’.