SCT trainingsgroepen

“Niets is alleen maar persoonlijk; iedereen vertegenwoordigt een stem voor het systeem”

 

Deze (doorlopende) trainingsgroepen, zijn geschikt voor iedereen die geïnteresseerd is in persoonlijke ontwikkeling vanuit de werkwijze van Systems Centered® Training (SCT®). De kracht van het werk ligt in het persoonlijk onderzoek in contact met anderen, waardoor je tevens je begrip van groepsprocessen verdiept.

Centraal staat ‘Functional Subgrouping’, de kernmethode van SCT®. Functional  Subgrouping is een manier van communiceren vanuit empathie en afstemming waarbij de deelnemers worden uitgenodigd het ‘hier en nu’ te beleven en van daaruit te reageren; we trainen nieuwsgierigheid en mindfulness als basishouding.

In dagelijkse interacties zijn we vaak gefocust op meningsverschillen en tegenstellingen, waardoor samenwerking en communicatie gemakkelijk kunnen vastlopen. De interactie via ‘Functional Subgrouping’ is gericht is op het onderzoeken van overeenkomsten en het integreren van verschillen. Daardoor word je in staat gesteld om je energie in te zetten voor het ontwikkelen van bevredigende relaties met jezelf en met anderen.

De maandelijkse bijeenkomsten zijn ervaringsgericht, aangevuld met theoretische onderbouwing.

Zie agenda voor locatie en data 

Download flyer 2017

Download flyer 2018