Training (In Company)

“Vaardigheid is wat je kunt doen. Motivatie bepaalt wat je doet. Houding bepaalt hoe goed je het doet” (Raymond Chandler)

 

In bedrijfstrainingen gaat het om het aanleren van nieuwe vaardigheden, waardoor de persoonlijke effectiviteit toeneemt, met als gevolg meer plezier en voldoening in het werk. Houding en gedrag van de deelnemers staan centraal. De aangeboden theorie biedt een kader en vervolgens gaat het vooral om het opdoen van ervaringen binnen de training en de toepassing van het geleerde op de werkvloer.

Een voorwaarde voor het welslagen van een training is dat het aanbod aansluit op de leervragen van de deelnemers en de doelen van de organisatie en dat er aandacht en ruimte is voor de transfer van het geleerde naar de praktijk. Dat vraagt betrokkenheid van de leidinggevende.

In het voortraject worden de uitdagingen geïnventariseerd en de vraag verhelderd. Van daaruit wordt een traject op maat ontwikkeld.