Opleiding Coaching

“Je kan een mens niets leren; je kan hem alleen helpen het te ontdekken in zichzelf”   (Galilei)

 

Vanuit  de School voor Coaching verzorg ik de opleiding Coaching voor Professionals. Deze leergang is bedoeld voor organisatieadviseurs, trainers, docenten, coaches, HRM-adviseurs, projectmanagers en leidinggevenden die ook zelf al enige jaren het ontwikkelingsproces van professionals, medewerkers en cursisten begeleiden.

Je leert eigen waarden en overtuigingen te ontdekken en te accepteren en je leert daarmee te werken met jezelf als belangrijkste instrument. Door je op deze wijze als coach vrij te maken inspireer je ook de gecoachte om zich in vrijheid te bewegen en zich verder te ontwikkelen.

Je leert vanuit theorie en praktijk op professionele wijze te reflecteren en te interveniëren. Je verkent je eigen grenzen en mogelijkheden en ontdekt welke stijl van coachen jou het beste past.

Na de Leergang kun je mensen met werkgerelateerde vraagstukken resultaatgericht coachen.

voor locatie en data zie www.schoolvoorcoaching.nl